Lithuania

Sveikinimai iš Aurovilio visiems geros valios žmonėms. Į Aurovilį yra kviečiami visi tie, kas trokšta pažangos ir siekia aukštesnio ir tikresnio gyvenimo.

Motina

1968 m. vasario 28 d.