Auroville Charter

  1. Auroville tillhör inte någon särskild. Auroville tillhör mänskligheten som helhet. Men för att leva i Auroville måste man vara det Gudomliga Medvetandets villiga tjänare.
  2. Auroville kommer att vara platsen för en oändlig utbildning, för ständiga framsteg och en ungdom som aldrig åldras.
  3. Auroville vill vara bron mellan det förgångna och framtiden.Genom att ta fördel av alla upptäckter, yttre och inre, kommer Auroville djärvt att ta ett språng mot framtida förverkliganden.
  4. Auroville kommer att vara en plats för materiell och andlig forskning för ett levande förkroppsligande av en faktisk Mänsklig Enhet.