Auroville – Framtidens stad

Auroville är en experimentell kommun på Sydindiens östkust grundad av Modern, kallad The Mother.

Här lever och arbetar ca 2000 kvinnor, män och barn från världens alla hörn, med syfte att förverkliga ett genomgripande socialt, kulturellt och ekologiskt experimentsamhälle i samverkan med den tamilska lokalbefolkningen och med andlig förankring i den integrala yogan.

Kommunen grundades 1968 och har stöd av indiska staten och Unesco. Meningen med Auroville är att nå fram till ett sätt att leva ett djupare och mer fulländat liv och att visa på möjligheterna i den mänskliga utvecklingen genom ett förändrat medvetande.

Sri Aurobindo och Modern

Enligt yogin och revolutionären Sri Auirobindo (1872-1950) är målet med den mänskliga utvecklingen och den djupare meningen med människans tillvaro på jorden, inte att ”lämna” den materiella verkligheten utan en förändring av livet på jorden genom evolutionär utveckling av människans medvetande.
Tillsammans med Modern (1878-1973) utforskade han sambandet mellan ande och materia.
Han fann att när människans medvetande förändras, förändras också den materiella verkligheten som en spegel av hennes medvetande.

Miljöarbete

Sedan Auroville grundades har över 2 miljoner träd planterats.
Ett eroderat ökenartat område har förvandlats till en grön oas.
Förutom att träden håller vattnet kvar så har man byggt mängder av vallar runt åkermarken, för att förhindra monsunregnen att forsa ner i den Bengaliska viken. Dammar har också byggts för att magasinera vattnet och sedan kunna bevattna grödorna.
Miljöarbetet har efter hand även börjat praktiseras av byar runt omkring Auroville.
Auroville har även i hög grad utvecklat alternativa energikällor som solenergi, vindkraft, metangas och alternativ byggnadsteknologi.